Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

Alapítva: 1994.

Elerhetoseg

Bemutatkozunk

Tantestület

Diákok

Tanév rendje

SZMSZ

Pedagógiai program

Táborozás
2008
(Dunakanyar)

Táborozás
2011
(Balatonszemes)

Fogadalomtétel

Pályázatok:

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0154

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0284

TÁMOP-3.1.4/08/1

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0543

 

Igazgatói Pályázat

VÁLTOZÁS!

Fenntartói döntés alapján az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014.6. számában megjelent igazgatói pályázat beadási határideje 2014. április 25.-re módosult!

 

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0154

A fenntartó által elnyert pályázati összegből a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 11 600 000 Ft összegben részesült.

A program közvetlen célja a közoktatás területén az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alapú oktatás alapjainak megteremtése, azaz a diákok, tanárok ellátása hordozható személyi számítógépekkel.

Ennek révén az IKT lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Az IKT eszközök alkalmazásával könnyebben megvalósítható a differenciált oktatás az összes tantárgyban. A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A képzés során a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazni a mai kor info-kommunikációs eszközei által biztosított lehetőségeket.

A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni az oktatási rendszeren belül.

 

A pályázat keretében a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola az alábbi IKT eszközöket szerezte be:

 

92 tanulói, 4 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0284 - A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség által fenntartott Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése

Elnyert összeg: 27 848 400 Ft

Hódmezővásárhelyen az Ótemplomi Református Egyházközség kezdeményezett pályázati részvételt intézményei számára, amelynek keretében a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 4 tantermi informatikai csomaggal, 4 interaktív táblával, 17 asztali számítógéppel és 2 db SNI csomaggal gazdagodott.
Az infokommunikációs eszközök alkalmazása minden tárgy oktatásában nagy segítséget nyújt mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak. A felszereléseket használó tanárok 2011 augusztusában képzésen vettek részt, ahol az eszközök használatát sajátították el.
A projekt záró rendezvényén a beszállító képviselője mutatta be az eszközöket, Abonyiné Járvás Ágnes tanárnő vezetésével egy diákcsoport is szemléltette, miként alkalmazhatják a hétköznapi tanulmányi munkában az informatikai eszközöket.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

TÁMOP-3.1.4/08/1. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – A Hódmezővásárhelyi Református Egyházközség Intézményeiben

Az elnyert pályázati összeg: 40 000 000 Ft

  1. feladatellátási hely: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola - 13 253 120 Ft
  2. feladatellátási hely: Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium: 21 880 200 Ft
  3. feladatellátási hely: Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség: 4 866 680 Ft

Kedvezményezett neve, elérhetősége:
Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség
6800 Hódmezővásárhely
Zrínyi utca 5.

A pályázat időtartama:
2009. 09. 01 - 2010. 08. 31.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság

1055 Budapest
Bihari János utca 5.

Jó gyakorlatok:

Arts and Crafts (Technika tantárgy tanítása angol nyelven)

Hangolda (Furulyaoktatás az alsó tagozaton)

Sulivaro (Óvoda - iskola átmenetet segítő program)

Innovációk:

"Kutyaságok" (Szövegértést, szövegfeldolgozást fejlesztő témahét)

Kincsvadászat (Hódmezővásárhely népi kultúrája - háromhetet meghaladó projekt)

Matematikai kompetencia fejlesztése műveltségi területek tükrében

Antiszoci? (Szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei különböző műveltségterületeken a kompetenciaalapú programcsomagok moduljai segítségével)

Magyarország megújul

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0543 - A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola felkészülése a referencia-intézményi szerepre

Az elnyert pályázati összeg: 3 000 000 Ft

A projekt során pedagógus felkészítések, továbbképzések segítették a humánerőforrás szakmai többletét, szakértői szolgáltatás igénybevételével szakmai munkacsoport alakult, mely az új szerepre való előkészületet biztosította.    

 

 

 

          


 

 

 


 

 

 

 

Mozanapló

a legfrissebb információkkal, jegyekkel, eredményekkel

https://szonyibenjamin.mozanaplo.hu

 

Suli-váróHanggal, képpel rólunk

 

 

----------------------------------------------------------------NEMES SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY
18467853-1-06

Köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk
 1%-át iskolánk alapítványának ajánlották!

Az alapítvány ezúton 290 337 forinttal gazdagodott.

Kérjük, adója 1%-ával továbbra is támogassa alapítványunkat!

----------------------------------------------------------------

 

 

 


 

Gyülekezeti hírek

2013. február 24-én az Ótemplomban, a Szőnyis gyülekezeti vasárnapon a 6. osztály vesz rész az istentiszteleti szolgálatban Bacsáné Lévai Krisztina vezetésével.

Az istentisztelet 11 órakor kezdődik.